Baser’s Ansvarsfraskrivelser

Læs omhyggeligt vejledningerne på indersiden af emballagen igennem før brug, ellers kan der være risiko for produkt- og/eller personskade.

Følg anvisningerne og opbevar vejledningerne til senere brug, ved at gemme emballagen, ved at klippe vejledningerne ud af emballagen eller gå ind på www.mybaser.dk.

 

SIKKERHED

Baser ApS tager ikke ansvar for skader på genstande eller personer, som opstår som følge af forkert opsætning, forkert brug, forkert demontering eller vedligehold af parasolfoden fra Baser ApS. Produktet må ikke anvendes til andre formål end angivet og Baser ApS påtager sig intet ansvar for skader medført af ikke intenderet brug.

Parasolfoden er kun beregnet til at holde en centralstangsparasol og ikke til en parasol, der er større end anført nedenfor:

 

  • En parasolfod med 2x15 kg sandsække kan rumme en parasol på max Ø 2,8 m.
  • En parasolfod med 2x20 kg sandsække kan rumme en parasol med en diameter på max. 3 m.
  • En parasolfod med 2x25 kg sandsække kan rumme en parasol med en diameter på højst 3,5 m.
  • En parasolfod (balkon) med 1x20 kg sandsæk kan rumme en parasol med en diameter på højst Ø 1,8 m.
  • En parasolfod (balkon) med 1x25 kg sandsæk kan rumme en parasol med en diameter på maks. 2,2 m.
  • En parasolfod (balkon) med 1x50 kg sandsæk kan rumme en parasol med en diameter på højst 3 m.

Udvis forsigtighed når du trykker ringen ned, da man kan få fingrene i klemme. Produktet må ikke bruges som legetøj fx som bommerang. Vær altid opmærksom på dine omkringliggende omgivelser og hold øje med om vejret ændrer sig. Afmonter altid parasolfoden i tilfælde af vind og tag din parasol ned. Vær særlig opmærksom på at vindpåvirkningen er stærkere på fx bakker eller høje terrasser. Parasolfoden må ikke stilles i nærheden af åben ild.

 

Af sikkerhedsmæssige grunde skal parasoldugen og parasollen slås sammen, når du vil flytte din parasol. Når du har flyttet parasolfoden til den ønskede position, placer da omgående stofposerne med sand på L-formene. Tag højde for en eventuel vindpåvirkning, når du flytter din parasol.

 

Sørg altid for at fylde den anbefalede mængde sand i stofposerne og vær opmærksom på, at parasolfoden kun må bruges, hvis stofposerne er helt fyldte med sand. Produktet må ikke monteres og betjenes af børn.

 

Parasolfoden og stofposerne må ikke trækkes hen ad jorden eller kastes. I tilfælde af mistanke om dette ophæves garantien på parasolfoden. Brugeren er selv ansvarlig for at overholde disse krav.

 

Hvis ringen er lidt stramme ved afmontering, følg da vejledningen på indersiden af emballagen, eller gå ind på www.mybaser.dk.

 

GARANTI

Baser ApS garanterer, at parasolfødderne og stof- og plastposerne ikke er behæftede med konstruktions- og/eller materialefejl. Garantien gælder kun for den første ejer af en Baser ApS parasolfod.

 

Den af Baser ApS på grundlag af disse betingelser ydede garanti har ikke indflydelse på muligheden for at drage sælgeren (detailhandlende) til ansvar på grundlag af almindelige lovbestemmelser i den danske købelov.

 

Der ydes 2 års garanti på konstruktions- og/eller materialefejl. Der ydes ingen garanti på stofposer/sandposerne eller andre dele, der udsættes for slitage, medmindre der er tale om konstruktions- og/eller materialefejl.

 

I følgende tilfælde dækker garantien ikke: (I) Forkert eller utilsigtet brug, (II) Produktet er ikke vedligeholdt i henhold til forskrifterne, (III) Såfremt slutkunden ikke kan fremlægge dokumentation for køb af produktet fra et autoriseret forhandler, (IV) Skader foranlediget af klimatologiske påvirkninger såsom vind og vejr og (V) Skader der er en følge af almindelig slid og ælde.

 

I garantiperioden vil alle dele, om hvilke Baser ApS har fastslået, at der er tale om en materiale- og/eller konstruktionsfejl, efter Baser ApS ’eget valg, blive repareret eller godtgjort.

 

Garantikrav skal - ledsaget af produktet - indgives via Baser ApS -forhandleren, hvor produktet er købt. Samtidig skal kvitteringen også afleveres til forhandleren. Eventuelle omkostninger i forbindelse med forsendelse af produktet til Baser ApS er for købers regning.

 

Et af Baser ApS imødekommet garantikrav indebærer ikke automatisk, at Baser ApS også påtager sig ansvaret for eventuel lidt skade. Baser ApS ´ansvar omfatter aldrig mere end beskrevet i disse garantibetingelser, idet Baser ApS i videst muligt omfang fraskriver sig ansvar for tings- eller personskade. Baser ApS afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for følgeskade. Nærværende artikel finder ikke anvendelse, såfremt og for så vidt noget sådant fremgår af en præceptiv retsbestemmelse i købers land.

 

Brug for hjælp til at beslutte dig?

Læs vores guider

Guide dig selv til den rigtige skygge-løsning

Skal vi tage en snak?

Vi står altid klar til at besvare dine spørgsmål.

Sammenlign Baser

Hvordan er Baser sammenlignet med en traditionel parasolfod

Nyd det gode vejr

uden at være bange for en vildfaren parasol

Ring til os, 9 til 21 hver dag

+45 21 90 32 20

Skriv til os alle dage 8-21,

Chat med os

24 timers e-mail svar

help(@)mybaser.com

delivery HURTIG OG GRATIS FORSENDELSE
klima ENESTÅENDE PARASOLLER
garanti MARKEDETS BEDSTE GARANTI OG SERVICE
MARKEDETS BEDSTE GARANTI OG SERVICE
© 2023 Mybaser. All rights reserved.