Om dette website

Websitets indhold, herunder alle fotos og illustrationer uden begrænsninger, tilhører med eneret Baser og er beskyttet af loven om ophavsret samt dansk lov i øvrigt.

Det er ikke tilladt at kopiere, reproducere, opbevare eller overføre websitets indhold i nogen som helst form eller på nogen som helst måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Baser. Dog er det tilladt at benytte websitets indhold til udelukkende ikke-kommercielle formål ligesom autoriserede Baser forhandlere gives tilladelse til at anvende indholdet fra websitet til brug for salg og markedsføring af Baser’s produkter.

Det er ikke tilladt at ændre størrelsesforhold eller farver fra websitet. Der påhviler i intet tilfælde Baser noget ansvar eller nogen erstatningspligt for tab eller skader der forårsages af, eller opstår ved eventuelle unøjagtigheder og fejl i websitets indhold eller ved tredjemands anvendelse af indholdet, jf. ovenfor. Det er Deres ansvar at vurdere al information og andet indhold som er tilgængeligt via dette website. Baser forbeholder sig retten til at ajourføre materiale og oplysninger på dette website uden forudgående varsel.