En patenteret parasolfod? Hvorfor en Baser parasolfod er patenteret.

En patenteret parasolfod? Hvorfor en Baser parasolfod er patenteret.

En patenteret parasolfod? Ja, det er en Baser parasolfod faktisk, og man kan måske undre sig over hvorfor og hvordan vi i Baser har kunne patentere en idé på en parasolfod tilbage i 2016. Mange har spurgt os om hvordan vi kan få patent på sandsække eller sagt at sandsække kan man ikke patentere. Og ganske rigtigt, så kan en sandsæk ikke patenteres. Hvorfor? Fordi der er 3 forbehold et produkt eller idé skal overholde for at kunne patenters – og her scorer sandsække ikke højt. Det gør vores parasolfod til gengæld.

Hvornår kan man tage et patent? Hvorfor sandsække ikke kan patenteres.

En opfindelse skal være ny; den må altså ikke være kendt i offentligheden. Idéen skal have en vis opfindelseshøjde, altså den måde opfindelsen eller idéen løser problemet på, skal ikke være set før. Til sidst, så skal opfindelsen kunne produceres industrielt.

Tager vi vores sandsække, så kender jeg ingen som ikke ved hvad en sandsæk er eller ikke har set en sandsæk før – derfor er sandsækkene heller ikke en del af vores patent. Vores patent er på faktionen af vores parasolfod. Dvs. måden vores ring låser parasol og parasolfod sammen på uden brug af rør, og at parasolfoden passer til forskellige diametre uden brug af skruer.

Hvorfor er en Baser parasolfod patenteret?

Vores patent dækker over funktionen i vores parasolfod. Måden du samler vores parasolfod på ved at sætte fødderne ind i basen, og presse ringen ned for at låse parasol og parasolfod sammen. Det er hvad vores patent dækker over. På billedet herunder kan du se en grov skitse af vores første parasolfod og de dele vores patent omhandler.

Baser parasolfod er verdenspatenteret

Vores parasolfod er patenteret som et verdenspatent og giver patentrettighed i 152 lande, hvis vi vælger at udstede i disse lande. Vores patent på parasolfoden er gældende i 20 år. Bare i Danmark er der cirka 50.000 aktive patenter, og det er flere produkter end man lige går og tror er patenteret.

Hvorfor tager man et patent? Look-a-like produkter fra Asien.

LEGOs patent på deres klods udløb i 1978 og siden da har andre kunnet ”kopiere” eller efterligne deres LEGO-klods. For LEGO var patentet en måde at beskytte sig på, indtil deres brand var stærkt nok til at look-a-like produkter ikke var interessante for forbrugeren. For os er et patent en måde at sikre, at vi kan fastholde vores produktion af vores parasolfod i Danmark og Europa, uden at være bange for at en kopi pludselig kommer fra Asien.